3D建材家居城微信拼图抽奖送1-5元微信红包活动 微信红包

3D建材家居城微信拼图抽奖送1-5元微信红包活动

活动期间参与3D建材家居城举办的4周年庆拼图抽奖送红包活动,通过成功关注【3D建材家居城】官方微信号并点击菜单栏【中秋福利】-【线上福利】进入微信内活动页面参与,首次进去有5次游戏机会,之后每天都会有...
阅读全文